štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Rakúsko
druh vysokej školy - Rakúsko  
status vysokej školy  
Klagenfurt, Rakúsko

Chémia

Chemie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: BEd
WWW stránka vysokej školy: www.aau.at/
Bachelor of Education, BEd
8 Semester
240 ECTS
Privacy Policy