štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Rakúsko
druh vysokej školy - Rakúsko  
status vysokej školy  
Klagenfurt, Rakúsko

Germanistik

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: jazyk
Kvalifikácie: BA
WWW stránka vysokej školy: www.aau.at/
Bachelor of Arts, BA
6 Semester
180 ECTS
Privacy Policy