štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Francúzsko
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Corte, Francúzsko

Activités et techniques de communication - design numérique

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Kvalifikácie: licence pro Sciences, technologies, santé
WWW stránka vysokej školy: www.univ-corse.fr/
Privacy Policy