Rennes, Francúzsko

Chimie et physique des matériaux

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: L3
duration: 1 year
WWW stránka vysokej školy: www.univ-rennes1.fr/
Privacy Policy