Madrid, Španielsko

Cestovný ruch

Turismo

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: španielskyJazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: športové, turistické,služba
WWW stránka vysokej školy: www.uax.es/
Privacy Policy