Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Minsk, Bielorusko

Economics and Industrial Management

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: ruskýJazyk vyučovania: ruský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.bsuir.by/

Study in Poland
Privacy Policy