štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lublin, Poľsko

Medzinárodná bezpečnosť

Bezpieczeństwo międzynarodowe

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: wspa.pl
Privacy Policy