štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lublin, Poľsko

Medzinárodné vzťahy

International Relations

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: wspa.pl
Privacy Policy