Riga, Lotyšsko

Cilvēku resursu vadība

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: lotyšskýJazyk vyučovania: lotyšský
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.juridiskakoledza.apollo.lv
Prejdite na
Privacy Policy