Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lodž, Poľsko

The Innovative Management for Business Development

I. stupňa bakalárske
Odbor: Mangement
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.ahe.lodz.pl
Privacy Policy