Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lodž, Poľsko

Computer Graphic and Multimedia Techniques

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: informatické
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.ahe.lodz.pl
Privacy Policy