Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Nemecko
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Berlín, Nemecko

Biológia

Biologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.fu-berlin.de

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy