Berlín, Nemecko

Biochémia

Biochemie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
Kvalifikácie: Bachelor
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.fu-berlin.de
Privacy Policy