Leipzig, Nemecko

Biochémia

Biochemie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
Kvalifikácie: Bachelor
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.uni-leipzig.de
Privacy Policy