Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Nemecko
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Cologne (Köln), Nemecko

Archeológia

Archäologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: humanitní
Kvalifikácie: BA
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.Uni-Koeln.de

Study in Poland
Privacy Policy