Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Nemecko
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Frankfurt am Main, Nemecko

Biochémia

Biochemie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
Kvalifikácie: BSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.goethe-university-frankfurt.de

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy