Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Nemecko
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Oldenburg, Nemecko

Biológia

Biologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
Kvalifikácie: BA, BSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uni-oldenburg.de

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy