Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Nemecko
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Halle, Nemecko

Astronómia

Astronomie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: Lehramt
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uni-halle.de

Study in Poland
Privacy Policy