Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Nemecko
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Bayreuth, Nemecko

Biochémia

Biochemie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uni-bayreuth.de

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy