štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Poznaň, Poľsko

Zarządzanie kryzysowe

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Študijný systém : externé
WWW stránka vysokej školy: www.wsb.pl/poznan/
Twoja wiedza i umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności będziesz:

 • znać metody oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych
 • znać modele i koncepcje bezpieczeństwa społecznego
 • posiadać umiejętność identyfikowania głównych problemów rynku pracy (krajowego, regionalnego, lokalnego), dokonywać ich analizy i oceny oraz proponować sposoby ich rozwiązywania
 • rozumieć politykę rynku pracy
 • fachowo działać w różnorodnych sytuacjach kryzysowych
 • sprawnie kierować zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje

Praca dla Ciebie

 • jednostki administracji rządowej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • centra i zespoły zarządzania kryzysowego
 • Policja
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Straż Graniczna
 • Służba Więzienna
 • specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
 • Siły Zbrojne (Narodowe Siły Rezerwowe)
 • straż gminna/miejska
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe
 • funkcjonariusz
 • menedżer lub specjalista średniego szczebla administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • specjalista lub analityk w strukturach kryzysowych administracji publicznej
Privacy Policy