štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Poznaň, Poľsko

Programowanie

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: informatické
Študijný systém : externé
WWW stránka vysokej školy: www.wsb.pl/poznan/
Privacy Policy