štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Poznaň, Poľsko

Quality Management

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.wsb.pl/poznan/
Privacy Policy