Bern, Švajčiarsko

Archeológia

Archäologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: humanitní
WWW stránka vysokej školy: www.unibe.ch/
Privacy Policy