Fribourg, Švajčiarsko

Spracovanie obchodných údajov

Informatique de gestion

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.unifr.ch
Privacy Policy