Fribourg, Švajčiarsko

Sociológia

Sociologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.unifr.ch
Privacy Policy