Fribourg, Švajčiarsko

Súčasné dejiny

Histoire contemporaine

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: humanitní
WWW stránka vysokej školy: www.unifr.ch
Privacy Policy