Fribourg, Švajčiarsko

Chémia

Chemie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
WWW stránka vysokej školy: www.unifr.ch
Privacy Policy