štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Fyzioterapia

Fyzioterapie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz
Privacy Policy