Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Brno, Česko

Geografia

Geografie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy