štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Brno, Česko

Fyzika

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz
Privacy Policy