štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Olomouc, Česko

Biochémia

Biochemie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.upol.cz
Privacy Policy