štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
České Budějovice, Česko

Ochrana vody

Ochrana vod

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.jcu.cz
Privacy Policy