Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Plzeň, Česko

Plánovanie rozvoja mesta a vidieka

Územní plánování

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.zcu.cz

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy