štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Ostrava, Česko

Pedagogika

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: pedagogické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.osu.cz
Privacy Policy