Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Ostrava, Česko

Pedagogika

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: pedagogické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.osu.cz

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy