Opava, Česko

Archeológia

Archeologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: humanitní
Years of study: 3
WWW stránka vysokej školy: www.slu.cz
Privacy Policy