Brno, Česko

Architektúra

Architektura

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Years of study: 4
WWW stránka vysokej školy: www.vutbr.cz
Privacy Policy