Brno, Česko

Biotechnológia

Biotechnologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Years of study: 3
WWW stránka vysokej školy: www.vutbr.cz
Privacy Policy