štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Pardubice, Česko

Komunikační a mikroprocesorová technika

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.upce.cz
Privacy Policy