štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Liberec, Česko

Správa podniku

Business Administration

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.tul.cz
Privacy Policy