Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Liberec, Česko

Správa podniku

Business Administration

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.tul.cz

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy