Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Design

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: umelecké
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.vsup.cz

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy