Praha, Česko

Architektúra

Architecture

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Years of study: 3
WWW stránka vysokej školy: www.archip.eu
Privacy Policy