štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Roskilde, Dánsko

Matematika

Mathematics

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: matematické a štatistické
WWW stránka vysokej školy: www.ruc.dk
Privacy Policy