Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Roskilde, Dánsko

Geografia

Geography

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
WWW stránka vysokej školy: www.ruc.dk

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy