štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Kodaň, Dánsko

Antropologi

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: dánskyJazyk vyučovania: dánsky
WWW stránka vysokej školy: www.ku.dk/
Privacy Policy