štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Frederiksberg, Dánsko

Accordeon

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: dánskyJazyk vyučovania: dánsky
WWW stránka vysokej školy: www.dkdm.dk
Privacy Policy