štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Kodaň, Dánsko

Sociálna práca

Social Work

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.phmetropol.dk
Privacy Policy