Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Oslo, Nórsko

Antikk kultur og klassiske språk (bachelor)

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nórskyJazyk vyučovania: nórsky
WWW stránka vysokej školy: www.uio.no/
Prejdite na

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy