Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Elverum, Nórsko

Bachelor med hovedvekt på engelsk

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nórskyJazyk vyučovania: nórsky
WWW stránka vysokej školy: www.hihm.no/
Studier innen språk og litteratur oppøver evnen til å lese, fortolke og forstå både kjente og ukjente tekster fra ulike tider og i ulike sjangrer og medier. Språk- og litteraturstudiet gir deg også mulighet til å utvikle egne skriveferdigheter og muntlig kompetanse. På Campus Hamar tilbyr vi studier i norsk og engelsk fra grunnutdanningsnivå til masternivå.

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy