Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Oslo, Nórsko

Balletthøgskolen

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nórskyJazyk vyučovania: nórsky
WWW stránka vysokej školy: www.khio.no/norsk/
Prejdite na

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy