Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Harstad, Nórsko

Advanced Marketing

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.hih.no/

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy